Valvonta

Osakkeen omistajan tekemät remontit

Ammattitaitoinen valvoja valvoo osakkaiden tekemiä huoneistoremontteja. Valvonnan tarkoitus on varmistaa, että remonteissa noudatetaan voimassa olevia rakentamismääräyksiä ja ohjeita. Näin vältytään remonttien aiheuttamilta vahingoilta rakenteille ja järjestelmille, ja varmistetaan, että remontti tehdään suunnitellusti. Remontin valvonnasta tehdään asianmukaiset valvonta-asiakirjat.

Taloyhtiön tekemät remontit

Valvontaan kuuluu myös asunto- osakeyhtiön hankekokonaisuuksien muun muassa linjasaneerausten, lisärakentamisen, käyttötarkoitusmuutosten, katto-, ikkuna-, julkisivu- ja parvekeremonttien valvonta.  Valvomme että hankkeet suoritetaan hyvää rakennustapaa noudattaen.

Taloyhtiön johdon eli hallituksen ja isännöitsijän on huolellisesti toimien edistettävä yhtiön etua. Johtoon kuuluvalla henkilöllä on siis niin sanottu yleinen huolellisuusvelvoite yhtiötä kohtaan. Jos taloyhtiön hallitus tai isännöitsijä laiminlyö valvontavelvoitetta tai toimii muutoin huolimattomasti hankkeen suunnittelussa, valvonnassa ja toteutuksessa se voi joutua vastuuseen.

Comments are closed.