Vastaanottotarkastukset

a)    Varsinainen vastaanottotarkastus
Urakkasuorituksen vastaanotto alkaa, kun toinen sopijapuolista sitä pyytää.  Vastaanottotarkastuksessa verrataan työn tulosta urakkasopimukseen ja eroavaisuudet kirjataan.

b)    Jälkitarkastus
Mikäli vastaanottotarkastuksessa on ilmennyt korjattavaa tai parannettavaa, urakoitsijan on korjattava virheet/ puutteet sovitussa ajassa. Tämän jälkeen suoritetaan ko. kohteiden jälkitarkastus.

c)    Takuuajantarkastus
Korjaushankkeen kahden vuoden takuuaika alkaa kun kohde on vastaanotettu. Takuuajan lopulla kohteessa suoritetaan takuuajantarkastus, jossa todetaan mahdolliset viat ja puutteet, jotka ovat takuuaikana tulleet ilmi ja sovitaan niiden korjausaikataulu.

Comments are closed.